Vitec Nova Start
Följande steg måste genomföras vid installation av Vitec Start på din dator. Ladda ner och installera följande:
Ifall du använder Windows Vista eller Windows 7 och User Account Control kan du högerklicka på länkarna,
Välja "Spara som" och spara dem på din dator och sedan öppna dem med "Kör som administratör"
För att installera krävs att du har administratörsrättighet på den dator du installerar på

Steg 1: Installera Crystal Reports.
Crystal Reports 10.2 »

Steg 2 Installation av Vitec Start.
Under installationen kommer du att ange ditt licensnummer samt namnet på databasserver till Vitec Nova
Vitec Nova Start Setup »