Vitec Start
Följande måste genomföras vid installation av Vitec Start på din dator.
Ifall du använder Windows Vista eller Windows 7 och User Account Control kan du högerklicka på länkarna,
välja "Spara som" och spara dem på din dator och sedan öppna dem med "Kör som administratör"
För att installera krävs att du har administratörsrättighet på den dator du installerar på

Steg 1 Installation av Vitec Start.
Under installationen kommer du att ange ditt licensnummer
Vitec Start Setup »