Vitec Mobile
Detta installerar VitecMobile på din Pocket PC. Ladda ner och installera följande:

För handdatorer med operativsystemet Windows Mobile 5, 6 och 6.5.
Steg 1: VitecMobile (Mobile 5 och senare) » På mobiler med Windows Mobile 6.5 måste webbläsaren Opera användas för nedladdning till din Pocket PC, samt NET CF2 installeras (Steg 2).
Steg 2: NET CF2 Mobile(2MB) » På senaste Windows Mobile 6.5 versionerna behövs Compact Framework 2.0 installeras. Detta behövs inte utföras på Windows Mobile version 5 och version 6 Steg 3: Starta Vitec Mobile på handdatorn, ange licensnummer och hämta hem uppgraderingar.
 
Om steg 2 misslyckas:
NET CF2 (5MB) » Ifall installationen av ramverket i steg 2 inte fungerar bör kompletta .NET CF2 installeras. Detta paket installeras då på vanlig dator och installeras sedan på handdator via ActiveSync eller Windows Mobile Device Center