Vitec Clients

VitecMobile »

Instruktioner för installation av Vitec Mobil Teknisk förvaltning och Vitec Mobil mätaravläsning

Vitec Start med Vitec Nova »

Instruktioner för installation av Vitec Start. Installerar även Vitec Nova och Crystal Reports för rapporter

Vitec Start utan Vitec Nova »

Instruktioner för installation av Vitec Start för de kunder som ej kör Vitec Nova. Exempelvis de som endast kör Verksamhetsanalys eller energiuppföljning

.NET Framework 4.6.1 » Se information för .NET Framework 4.6.1 Full Install
.NET Framework 4.6.1 Full Install » .NET Framework 4.6.1 är en kompatibel direktuppdatering av .NET Framework 4, .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.5.1, .NET Framework 4.5.2 samt .NET Framework 4.6 för följande Windows versioner: 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012 samt Server 2012 R2.
.NET Framework 4.7.2 » .NET Framework 4.7.2 web installer package. For all Windows operating systems except Windows RT 8.1
.NET Framework 4.7.2 Full install » .NET Framework 4.7.2 offline Installer package. For all Windows operating systems except Windows RT 8.1

Crystal Reports 32Bit (ver 10.2.36) »

Fastighetssystem: installeras innan Vitec Start om Information eller Teknisk förvaltning version x.55 eller tidigare ska köras på klienten. Från och med version x.56 behöver man inte installera Crystal Reports på klienten.
Vitec Energy: Används för Kramp

Crystal Reports 64Bit (ver 10.2.36) »

Vitec Energy: Används för Kramp på 64-bits OS

Crystal Reports 32Bit (ver 10.5.37) »

Fastighetssystem: installeras på webbtjänstserver (WSF) t.o.m. version x.54, gäller för Windows server version 2012 eller senare (kom ihåg att sätta 'Enable 32-Bit Applications = True' för WSF applikationspool)

Crystal Reports 64Bit (ver 10.5.37) »

Fastighetssystem: installeras på webbtjänstserver (WSF) t.o.m. version x.54, gäller för alla Windows server versioner fram till 2008 R2

Crystal Reports 32Bit (ver 13.0.10) »

Fastighetssystem: installeras på webbtjänstserver (WSF) fr.o.m. version x.55, gäller för alla Windows server versioner.

Crystal Reports 64Bit (ver 13.0.10) »

Fastighetssystem: installeras på webbtjänstserver (WSF) fr.o.m. version x.55, gäller för alla Windows server versioner.

VitecStartSetup 4.2 »

Installation av Vitec Start för alla operativsystem.

VitecStartSetupScript »

Beskrivning...

Vsoc 4.5 (för .NET Framework 4.5) »

Programmet hämtar en lista över de systemprogram som kan hämtas och köras. Exempelvis Vitec Nova Export och Vitec Upgrader (äldre version under avveckling).

Vsoc 4.7.2 »

Används om man har .NET Framework 4.7.2 eller senare. Programmet hämtar en lista över de systemprogram som kan hämtas och köras. Exempelvis Vitec Nova Export och Vitec Upgrader.

MetaEdit 2.2 »

Verktyg som används för att redigera IIS Metadatabas (för IIS ver 4 och 5).

Metabase Explorer »

Verktyg som används för att redigera IIS Metadatabas (för IIS ver 6).

Office 2003 Uppdatering (KB907417) »

Uppdatering till Office 2003, löser problem med dynamiska excelexporter från Energiuppföljning.

SQL2005 Backward Compatibility Components 32 bit »

Installeras om inte dbtools går att köra på en 32 bit SQL2005 eller SQL2008 server

SQL2005 Backward Compatibility Components 64 bit »

Installeras om inte dbtools går att köra på en 64 bit SQL2005 eller SQL2008 server

Vitec Nova Start AD Dist. files »

Beskrivning...

Omnis Fonter »

Beskrivning...

Symbol Mobil streckkodsläsare »

Installerar stöd för streckkodsläsare från Symbol på PocketPC med Mobile 5

SocketScan Mobil streckkodsläsare »

Installerar stöd för streckkodsläsare från SocketScan på PocketPC med Mobile 5 (ARMV4)

Vitec Exception Viewer »

Installerar en applikation för att gå igenom samtliga till Vitec inrapporterade fel från webbtjänster hos kund

Fuslogvw (NET 2.0) »

Felsökningshjälpmedel när en .NET applikation inte startar. Kan se vilka filer som ev. saknas
080923.JV

Microsoft Installer Cleanup Utility »

Verktyg för att ta bort information om ett program i MSI databasen på en maskin. Kan vara bra om man hela tiden får upp MSI som vill reparera en installation men det inte går. Obs! Tar inte bort det installerade programet, bara MSI informationen om det. Aiolos har lidit av detta problem. Se vidare MS KB artikel
080923.JV

Vitec EnergiApp (Android) »

Länk till senaste versionen av Vitec EnergiApp för Android

Vitec Kundservice (Android) »

Länk till senaste versionen av Vitec Kundservice för Android

Vitec Teknisk Förvaltning App (Android) »

Länk till senaste versionen av Vitec Teknisk Förvaltning för Android

Vitec Start Demo »

Demomiljö för Vitec Fastighetsystems Vitec Start via Remote App. Inloggning via VITECNET anvädandare.Uppdateras på \\su-pasipae.publik.vitec.se\DotNetTools, fil: default.htm